Julkaisukohtaiset tyylisovitukset

DoX CMS:n versio 8.7 lisäsi julkaisuihin niiden julkaisupohjien revisionumeroiden tunnistearvot. Kävin edellisessä artikkelissa läpi yksityiskohtia version 8.7 mukanaan tuomiin eroihin näkymien suodatuksessa. Tällä kertaa esittelen keinoja käyttää näitä lisätunnisteita julkaisujen sisällön ja ulkoasun hallinnoimiseen. Yleisellä tasolla … Read More

Ominaisuuksia tyylitiedostoilla: esikatselutyyli ja mukautuvat otsikot

Tyylitiedostot eivät ole pelkkä lopullisten julkaisujen sisällön asettelun keino. Voit halutessasi käyttää esivedoksiin ja katselmointiin erillisiä tyylejä, jotka korostavat tässä vaiheessa merkityksellisiä seikkoja. Lisäksi asettelun ei tarvitse rajoittua mukana olevan sisällön esitystapaan, vaan voit piilottaa tiettyjä … Read More

Järjestelmien käyttöönotto

Tuemme käyttäjiä halki järjestelmiemme koko käyttöönottoprosessin. Varmistamme yhdessä kanssanne, että parhaat toimintatavat tulevat heti tutuiksi, vaikka esimerkiksi rakenteinen kirjoittaminen olisi täysin uutta teille. Tarvittaessa olemme aina saatavilla antamaan lisätukea. Kerron alla, mistä vaiheista järjestelmiemme käyttöönotto käytännössä … Read More

CSS-muuttujat ja laskelmat dokumentaation tukena

Aiempi DocRaptor-julkaisuputken päivitys DoX CMS:ssä mahdollisti CSS-muuttujien ja laskelmien käyttämisen myös sitä kautta kasatuissa PDF-julkaisuissa. Muut näiden tyylitiedostojen toimintojen kanssa yhteensopivat julkaisumuodot ovat oletuskasaajalla tehdyt PDF:t, ja verkkojulkaisut eli HTML ja WebHelp. Tämän päivityksen vuoksi on … Read More

Monikielisten julkaisujen kasaaminen

DoX CMS siirtyi versioon 8.5, ja se toi mukanaan toiminnon, joka antaa julkaista usean kielen sisällöt yhtenä julkaisuna. Käy tässä artikkelissa läpi huomioita koskien tämän toiminnon käyttöönottoa. Toistaiseksi tämä toiminto sallii vain PDF-julkaisut joko oletuskasaajan tai … Read More

Attribuuttien käyttäminen tyylitiedostoissa

Tyylitiedostojen valitsijat voi kytkeä mihin tahansa sisällön tunnisteisiin. Useimmiten tähän käytetään ID-arvoja tai luokkia kuten .dita-title. Myös muut attribuuttiarvot kuitenkin soveltuvat tähän. Koska DoX CMS:n elementtiluokat ja tagit on toteutettu elementtien attribuutteina, niitä koskevat ohjeet ovat … Read More

Yleisluontoisten toimintojen soveltamisen edut

Muistan venäläisen luennoitsijan vitsin yliopiston kansainvälisen kommunikaation kurssilta: ’Suomessa kaikki toimii, mutta mitään ei saa tehtyä. Venäjällä mikään ei toimi, mutta mikä vain on tehtävissä.’ Tällainen tasapainottelu valmiuden ja sovellettavuuden välillä pätee myös muissa asiayhteyksissä, ja … Read More

WebHelp-pohjan sovittaminen mobiilikäyttöön

DoX CMS antaa julkaista verkkosisältöjä myös WebHelp-formaatissa, jossa HTML-julkaisu asetetaan valmiiksi määritettyjen kehyksien sisään. Olen aiemmin kertonut, kuinka kyseisen kehyksen ulkoasua voi säätää täällä. Tässä yhteydessä käyn puolestaan läpi seikkoja, jotka on syytä huomioida kehyksen ulkoasun … Read More

Sisäinen dokumentaatio DoX:issa ja DoX:ista

Aiemmin kävin läpi keinoja selvittää, kuinka edeltäjäsi käyttivät DoX CMS:ää, jos he eivät jättäneet jälkeensä sisäistä dokumentaatiota aiheesta. Kuten korostin kyseisessä artikkelissa, sisäinen dokumentaatio koskien oikeita käyttötapoja on erittäin tärkeää. Tämä pitää paikkansa kaikkien rakenteisten dokumentointijärjestelmien … Read More