Monikielisten julkaisujen kasaaminen

DoX CMS siirtyi versioon 8.5, ja se toi mukanaan toiminnon, joka antaa julkaista usean kielen sisällöt yhtenä julkaisuna. Käy tässä artikkelissa läpi huomioita koskien tämän toiminnon käyttöönottoa. Toistaiseksi tämä toiminto sallii vain PDF-julkaisut joko oletuskasaajan tai … Read More

WebHelp-pohjan mukauttaminen

Yksi DoX CMS:n julkaisumuodoista on WebHelp. Tällaiset julkaisut ovat HTML-julkaisuja, jotka on asetettu yhden otsikkosisällön kerrallaan esittävään ja sisällysluettelon näkyvissä pitävään kehykseen. Alkuperäinen kehys rakennettiin omaan käyttöömme. Tästä syystä monia seikkoja on syytä muuttaa tyylitiedostojen avulla, … Read More

Rakenteisen Dokumentoinnin Käyttöönoton Perusteet Osa 4: Julkaisujen Kasaaminen

Rakenteisen dokumentoinnin määrittävä tekijä on sisällön jakaminen itsenäisesti hallinnoituihin moduuleihin. Tällainen paloitteleminen tarkoittaa, että julkaisuvaiheessa sisällöt täytyy kasata yhdeksi kokonaisuudeksi. Tämä artikkeli käy läpi seikkoja, jotka tulee huomioda julkaisun kasaamisvaiheessa. Huomionarvoisia seikkoja liittyen julkaisujen kasaamiseen rakenteisen … Read More