Monikielisten julkaisujen kasaaminen

DoX CMS siirtyi versioon 8.5, ja se toi mukanaan toiminnon, joka antaa julkaista usean kielen sisällöt yhtenä julkaisuna. Käy tässä artikkelissa läpi huomioita koskien tämän toiminnon käyttöönottoa. Toistaiseksi tämä toiminto sallii vain PDF-julkaisut joko oletuskasaajan tai … Read More

Yleisluontoisten toimintojen soveltamisen edut

Muistan venäläisen luennoitsijan vitsin yliopiston kansainvälisen kommunikaation kurssilta: ’Suomessa kaikki toimii, mutta mitään ei saa tehtyä. Venäjällä mikään ei toimi, mutta mikä vain on tehtävissä.’ Tällainen tasapainottelu valmiuden ja sovellettavuuden välillä pätee myös muissa asiayhteyksissä, ja … Read More

Sisäinen dokumentaatio DoX:issa ja DoX:ista

Aiemmin kävin läpi keinoja selvittää, kuinka edeltäjäsi käyttivät DoX CMS:ää, jos he eivät jättäneet jälkeensä sisäistä dokumentaatiota aiheesta. Kuten korostin kyseisessä artikkelissa, sisäinen dokumentaatio koskien oikeita käyttötapoja on erittäin tärkeää. Tämä pitää paikkansa kaikkien rakenteisten dokumentointijärjestelmien … Read More

Uuden käyttäjän vanhassa ympäristössä tarkistuslista

Törmään hieman liian usein tilanteisiin, missä ainoa sisäinen kirjoittaja on vaihdettu toiseen ja uusille kirjoittajille ei ole jätetty lainkaan sisäistä dokumentaatiota DoX CMS:n käytön tueksi. Pitäkää yllä sisäisiä käyttöoppaita. Kukaan ei halua joutua kyseiseen tilanteeseen. Syynä … Read More

Informaatio ei ole (vain) järjestettyä dataa

Moni tekniseen viestintään liittyvä työnimike kuten ’informaatioarkkitehti’ viittaa informaatioon joko suorasti tai epäsuorasti. Samanaikaisesti koko tämänhetkistä yhteiskuntaamme määrittää datatalous, joka perustuu datamassojen kokoamiseen ja jalostamiseen lisäarvoa tuottaviksi. Informaatio ja data ovat toisiinsa niin läheisesti liittyviä käsitteitä, … Read More

DoX CMS:n Oletustyönkierto

Rakenteinen kirjoittaminen ja sitä tukevat järjestelmät muodostavat monivaiheisen prosessin. Vaikka tämän prosessin yksityiskohdat voivat poiketa eri toimijoiden tarpeiden mukaisesti, järjestelmiin on rakennettu oletustyönkierto. Tämä oletustyönkierto on runko, jonka varaan muutokset prosessissa tehdään ja joka rajoittaa mahdollisia … Read More

Päivityksen Tuomia Muutoksia Kieliasuun

Uusin päivitys DoX CMS:ään on viimein kaikkien käytettävissä. Suurin sen tuoma ero aiempaan on käyttöliittymän käytettävyyden parannus. Ikoneita ei enää käytetä uudelleen osana samaa näkymää. Lisäksi uuden kieliasun tulisi viestiä selvemmin, mitä eri toiminnot tekevät. Uusi … Read More

DoX CMS ja Näkymien Hallinnan Salat

Mitä enemmän käytän DoX CMS:ää, sitä vakuuttuneempi olen, että järjestelmän näkymänhallinta on yksi sen suurimmista vahvuuksista. Se kuitenkin vaatii totuttelua ja usein myös ennakoivaa sisällönhallintaa. Nämä ’salat’-artikkelit eivät ole varsinaisesti sarja, mutta päätin olevan hyvä jakaa … Read More

Rakenteisen Dokumentoinnin Käyttöönoton Perusteet Osa 3: Revisiointi ja Työnkierto

Varsinaisen sisällön muokkaamisen lisäksi rakenteinen dokumentointi kattaa myös muita järjestelmiä, joita se tukee ainakin paremmin kuin suora tekstinmuokkaus. Esimerkiksi sisällön revisiointi eli sen jakaminen erikseen hallinnoitaviin muutosversioihin on helpompaa, kun sisältö koostuu alkujaan itsenäisesti hallinnoiduista moduuleista. … Read More

Rakenteisen Dokumentoinnin Käyttöönoton Perusteet Osa 2: Täydennetty Sisältö

Koska rakenteisen dokumentoinnin sisältöjä on tarkoitus hyödyntää useammassa julkaisussa, ei yksittäisille sisällöille kannata antaa dokumenttikohtaisia tunnisteita kuten ’taulukko 1’. Sama taulukko voi olla täysin eri kohdassa toista julkaisua ja siksi vaatia täysin eri (numero)tunnistetta. Tästä syystä … Read More