Julkaisukohtaiset tyylisovitukset

DoX CMS:n versio 8.7 lisäsi julkaisuihin niiden julkaisupohjien revisionumeroiden tunnistearvot. Kävin edellisessä artikkelissa läpi yksityiskohtia version 8.7 mukanaan tuomiin eroihin näkymien suodatuksessa. Tällä kertaa esittelen keinoja käyttää näitä lisätunnisteita julkaisujen sisällön ja ulkoasun hallinnoimiseen. Yleisellä tasolla … Read More

Parhaat tavat käyttää tallennettuja suodattimia

DoX CMS:n uusi versio 8.7 laajensi merkittävästi näkymien hallintaan tarkoitettujen suodattimien käytettävyyttä. Nyt niiden avulla voi tuottaa vakionäkymiä tai työtiloja, jotka pysyvät käytössä suodattimen vaihtamiseen saakka ja sallivat sisältöjen uudelleenjärjestelyn valikoissa, joiden sisällöt soveltuvat siihen. Käyn … Read More

Järjestelmien käyttöönotto

Tuemme käyttäjiä halki järjestelmiemme koko käyttöönottoprosessin. Varmistamme yhdessä kanssanne, että parhaat toimintatavat tulevat heti tutuiksi, vaikka esimerkiksi rakenteinen kirjoittaminen olisi täysin uutta teille. Tarvittaessa olemme aina saatavilla antamaan lisätukea. Kerron alla, mistä vaiheista järjestelmiemme käyttöönotto käytännössä … Read More

Valittujen työkalujen vaikutus kirjoittajiin

Tämä on puolifilosofinen pohdinta koskien työkalujen roolia osana työn tekijöiden suhdetta työhönsä, sen tuloksiin ja itseensä sen tekijöinä. Koska toimitamme kirjoittamisen työkaluja kuten rakenteisen kirjoittamisen järjestelmää DoX CMS, on esitettämäni näkökulma tämän eturistiriidan värittämä. Ensisijaisesti tämä … Read More

Monikielisten julkaisujen kasaaminen

DoX CMS siirtyi versioon 8.5, ja se toi mukanaan toiminnon, joka antaa julkaista usean kielen sisällöt yhtenä julkaisuna. Käy tässä artikkelissa läpi huomioita koskien tämän toiminnon käyttöönottoa. Toistaiseksi tämä toiminto sallii vain PDF-julkaisut joko oletuskasaajan tai … Read More

Yleisluontoisten toimintojen soveltamisen edut

Muistan venäläisen luennoitsijan vitsin yliopiston kansainvälisen kommunikaation kurssilta: ’Suomessa kaikki toimii, mutta mitään ei saa tehtyä. Venäjällä mikään ei toimi, mutta mikä vain on tehtävissä.’ Tällainen tasapainottelu valmiuden ja sovellettavuuden välillä pätee myös muissa asiayhteyksissä, ja … Read More

Sisäinen dokumentaatio DoX:issa ja DoX:ista

Aiemmin kävin läpi keinoja selvittää, kuinka edeltäjäsi käyttivät DoX CMS:ää, jos he eivät jättäneet jälkeensä sisäistä dokumentaatiota aiheesta. Kuten korostin kyseisessä artikkelissa, sisäinen dokumentaatio koskien oikeita käyttötapoja on erittäin tärkeää. Tämä pitää paikkansa kaikkien rakenteisten dokumentointijärjestelmien … Read More

Uuden käyttäjän vanhassa ympäristössä tarkistuslista

Törmään hieman liian usein tilanteisiin, missä ainoa sisäinen kirjoittaja on vaihdettu toiseen ja uusille kirjoittajille ei ole jätetty lainkaan sisäistä dokumentaatiota DoX CMS:n käytön tueksi. Pitäkää yllä sisäisiä käyttöoppaita. Kukaan ei halua joutua kyseiseen tilanteeseen. Syynä … Read More

Informaatio ei ole (vain) järjestettyä dataa

Moni tekniseen viestintään liittyvä työnimike kuten ’informaatioarkkitehti’ viittaa informaatioon joko suorasti tai epäsuorasti. Samanaikaisesti koko tämänhetkistä yhteiskuntaamme määrittää datatalous, joka perustuu datamassojen kokoamiseen ja jalostamiseen lisäarvoa tuottaviksi. Informaatio ja data ovat toisiinsa niin läheisesti liittyviä käsitteitä, … Read More

DoX CMS:n Oletustyönkierto

Rakenteinen kirjoittaminen ja sitä tukevat järjestelmät muodostavat monivaiheisen prosessin. Vaikka tämän prosessin yksityiskohdat voivat poiketa eri toimijoiden tarpeiden mukaisesti, järjestelmiin on rakennettu oletustyönkierto. Tämä oletustyönkierto on runko, jonka varaan muutokset prosessissa tehdään ja joka rajoittaa mahdollisia … Read More