ÖVERLÄMNA DITT FÖRETAG I VÅRT FÖRETAGS TRYGGA HÄNDER

De mest avancerade lösningarna för strukturerad dokumentation kallas ”topplösningar” – åtminstone av utvecklarna själva. Problemet är att dessa topplösningar inte är så avancerade eller lätta att använda som man skulle tro. Istället är de ofta dyra och svåra att ta i drift och använda.

Vi ville ta fram en lösning för strukturerad dokumentation och reservdelsföretag som är enkel att ta i drift och gör dokumentation enkel och förmånlig. Vi ville ge våra kunder känslan av att systemet de använder är bra och perfekt anpassat till deras behov.

Därför utvecklade vi DoX-produktfamiljen.

Varför behöver du DoX CMS- och DoX eParts-systemen?
Vi är mycket väl insatta i utmaningarna som maskinverkstäder och tillverkare står inför. Vi har mer än 25 års erfarenhet av industrin och under denna tid har vi fört otaliga diskussioner med användare av olika slags plattformar och system.

Vi identifierade tre centrala problem som våra kunder stöter på, saker som har orsakat mycket besvär och frustration för många användare:

  1. Dokumentationen är inte centraliserad eller lagrad på ett ställe och är svår att använda oavsett omständigheterna.
  2. Implementering och användning av dokumentationssystem är dyrt och kräver mycket arbete.
  3. Reservdelsföretaget kan inte expanderas på grund av dålig reservdelsdokumentation.

Vi ville åstadkomma en ändring och inledde därför en utvecklingsprocess med målet att lösa de problem som våra kunder haft. Vi ville göra våra kunder till hjältar på innehållshantering.

Vi satsade alla våra kunskaper på projektet. Utmaningarna vi stötte på löste vi antingen själva eller hittade en expert som hade både kunskaperna och viljan att gå samman med oss för att uppfinna teknisk dokumentation på nytt. Vi löste utmaningarna en efter en och utökade samtidigt vårt team med begåvade proffs.

Baserat på den feedback vi fått från våra kunder kan vi nu stolt tillkännage att vi gjorde det: vi lyckades lösa alla problem.

Vårt utökade team består av passionerade experter. Vi avser att vidareutveckla DoX-produktfamiljen i enlighet med dina önskemål så att vi kan nå en lösning som är perfekt både för dig och dina ändamål.

Dröj alltså inte med att kontakta oss! Tillsammans med oss kan även du bli en hjälte på innehållshantering!

Fenten expanderar konstant sitt partnerskapsnätverk. Fenten erbjuder full tillgång till deras portfölj, expertis, verktyg och andra resurser för att skapa gemensamma fördelar och mervärde. Just nu etablerar vi nätverk för återförsäljare och tillverkare av originalutrustning (OEM) på de skandinaviska och centraleuropeiska marknaderna. Intresserad? Dröj inte med att kontakta oss.

 

Nedan följer några exempel på våra affärspartners och vårt samarbete med dem: