dox_icon_128

ENKLARE OCH EFFEKTIVARE TEKNISK DOKUMENTATION OCH INNEHÅLL

DoX™ är industrins mest avancerade webbaserade LW DITA-innehållshanteringssystem för kollaborativt författande, publicering och hantering av teknisk dokumentation under produktens hela livscykel.

dox_icon_128

ENKLARE OCH EFFEKTIVARE TEKNISK DOKUMENTATION OCH INNEHÅLL

DoX™ är industrins mest avancerade webbaserade LW DITA-innehållshanteringssystem för kollaborativt författande, publicering och hantering av teknisk dokumentation under produktens hela livscykel.

dox_icon_128

ENKLARE OCH EFFEKTIVARE TEKNISK DOKUMENTATION OCH INNEHÅLL

DoX™ är industrins mest avancerade webbaserade LW DITA-innehållshanteringssystem för kollaborativt författande, publicering och hantering av teknisk dokumentation under produktens hela livscykel.

ENKLARE OCH EFFEKTIVARE TEKNISK DOKUMENTATION OCH INNEHÅLL

DoX™ är industrins mest avancerade webbaserade LW DITA-innehållshanteringssystem för kollaborativt författande, publicering och hantering av teknisk dokumentation under produktens hela livscykel.

Mervärde

Kostnadseffektiva och moderna system som täcker alla behov för dokumentation och reservdelsföretag.

Effektivitet

Högklassiga system betyder högklassig dokumentation.

Kvalitet

Högklassig och kontinuerligt uppdaterad dokumentation förbättrar kundtillfredställelsen och leder till ökade försäljningsvolymer.

Kundtillfredställelse

Modifikationer och kunders önskemål hanteras snabbt och effektivt på ett enda ställe, vilket ger kundtjänsten mera tid för annat.

ÄMNESBASERAT FÖRFATTANDE FRÅN EN KÄLLA INNEBÄR SNABBA LEVERANSER

Dagens företag har massvis med innehållsrik dokumentation som måste dupliceras mellan avdelningar och för olika funktioner. Genom att ta DoX effektiva arbetsflöde i bruk möjliggörs återanvändning av befintligt innehåll från en enda källa och förmågan att publicera olika format till flera olika enheter i realtid.

BIDRA OCH GRANSKA INNEHÅLL NÄR OCH VAR SOM HELST

Granskning och bidrag av innehåll för dokumentation är enkelt med hjälp av DoX. Medarbetare, t.ex. skribenter, granskare och översättare, kan redigera och granska ämnen, kommentera och uppdatera innehåll genom DoX lätthanterliga gränssnitt. DoX kan användas med en webbläsare, är system- och platsoberoende och åtkomlig via företagets intranet eller internet från vilken dator som helst.

DoX CMS - kaavio

VARFÖR ÄR DOX UNIK?

Modulär dokumentation

Innehåll kan importeras, exporteras och återanvändas modul för modul i DITA-format medan du samarbetar med intressenter under produktens hela livscykel.

Saas- och webbaserad

En webbaserad dokumentationslösning som inte behöver installeras och är tillgänglig som SaaS.

Samarbete

Användarna har möjlighet att samarbeta under alla faser av dokumentskapandet under produktens hela livscykel.

Allt-i-ett

DoX innehåller alla verktyg som krävs för att skapa och publicera dokumentation i en enda lösning.

DoX består av två moduler: Content Management System (innehållshanteringssystem, CMS) och Document Management System (dokumenthanteringssystem, DMS).

DoX CMS innehåller en komplett uppsättning verktyg för automatiserat, modulärt skapande, återanvändning, redigering, kvalitetskontroll och översättning av innehåll.

Dita-stöd

Lightweight DITA är ett enkelt val för företag som inte behöver alla funktioner i DITA. DoX erbjuder en stark startpunkt som enkelt kan uppgraderas enligt behov.

Innehåll från materiallistor

När ett PDM-/PLM-system ansluts till DoX är det enkelt och snabbt att skapa enskilda dokument och handböcker från en materiallista (Bill of Materials, BOM).

Versionshantering

Jämförelse, granskning och godkännande av innehåll är viktigt. DoX förenklar hantering och granskning av innehåll genom att kontrollera olika versioner och sammanställa ändringar på sekunder.

Attachments

Återanvändning av existerande innehåll, t.ex. dokument och bilder, och bifogande till nya publikationer gör DoX Attachments till en kraftfull och tidsbesparande funktion.

Textredigering

Det huvudsakliga syftet med DoX intuitiva och kraftfulla inbyggda textredigerare är att förenkla innehållsskapande. Denna WYSIWYG-redigerare, som är utrustad med alla vanliga ordbehandlingsfunktioner, är snabb, pålitlig och enkel att använda.

Adobe framemaker integrering

DoX CMS 6.0 on integroitu AdobeFramerMaker ohjelmistoon. Integraatio yhdistää molempien tuotteiden parhaat puolet mahdollistamalla XML-/DITA-sisällön kirjoittamisen ja julkaisemisen Adobe FrameMakerissa hyödyntäen DoX CMS:n kehittyneitä ominaisuuksia.

Enkla översättningar

Genom automatisering av översättningsprocessen undviker man enformiga manuella arbetsuppgifter, och samarbetet och effektiviteten förbättras.

Stilredigering

Använd stilredigeraren för att utforma dina egna dokumentlayouter. Inget mer behov för dyra konsulter eller avancerade programmeringsfärdigheter i företaget. du kan även ladda upp ditt eget CSS för webben eller utskrift.

Publicera dokument för din kund med DoX dokumenthanteringssystem (Document Management System, DMS). DoX DMS erbjuder fullständiga dokumenthanteringsegenskaper, inklusive versionsgranskning, filhistorik, metadata, arbetsflöde, sökning m.m. DoX DMS hjälper även företag att hitta, dela och säkra dokument samt information.

Arbetsflöde

Effektiv hantering av arbetsflöden, skribenter, redaktörer och partners gör innehållsskapandet till en enkel process. DoX lätthanterliga funktion för arbetsflöde är ett användbart hanteringsverktyg.

Författande

Samarbete med övriga skribenter, granskare och översättare garanterar korrekt sammanställd innehåll före publicering.

Publicering

Med hjälp av DoX är det enkelt att skapa, redigera och publicera innehåll. Kraftfulla publiceringsegenskaper, t.ex. sidlayouter, förenklar processen.

Stavningskontroll

Korrekt stavning och grammatik i tekniska dokument är viktigt. DoX språkvalsfunktion fungerar med alla språk från engelska till kinesiska och till kontrollerade språk som förenklad teknisk engelska (Simplified Technical English, STE).

Ämnesträd

Representering av en publikations hierarkiska natur i en trädstruktur ger en tydlig väg genom dess struktur. Med DoX skapar du olika trädstrukturer som du sedan kan hantera och använda i olika publikationer samtidigt som du återanvänder samma källdata.

Fullt Samarbete

Med hjälp av DoX är det enkelt att skapa, redigera och publicera innehåll. Kraftfulla publiceringsegenskaper, t.ex. sidlayouter, förenklar processen.

 

DU ÄR MER ÄN EN SKRIBENT – DU ÄR EN HJÄLTE PÅ INNEHÅLLSHANTERING

En riktig hjälte är inte en som arbetar hårdare utan en som arbetar smartare. DoX erbjuder kraften hos modulär, strukturerad dokumentation och publicering för snabb, korrekt och effektiv leverans av innehåll.

DOX TÄCKER ALLA BEHOV INOM INSTALLATION, DRIFT, UNDERHÅLL OCH STÖDDOKUMENTATION

Strukturerad Dokumentation

DoX har utformats med tanke på lätthanterlig webbaserat skapande och publicering för alla IOMS-behov. Innehållet består av återanvändbara XML-moduler med stöd för DITA.

Översättningar

DoX har stöd för flera språk samt export- och importmoduler, vilket gör översättningar snabba och kostnadseffektiva

Inlärningsmaterial

Samarbete under en produkts livscykel gör det möjligt för ämnesexperter, t.ex. formgivare eller produktchefer, att enkelt bidra till skapandet av inlärningsmaterial.

Reservdelshantering

DoX kan integreras i reservdelshanteringssystem och dokument kan innehålla länkar till relevanta reservdelar. Dokumentation kan återanvändas inom reservdelshantering och tvärtom.

Kostnadsbesparingar

Att skapa dokumentation med hjälp av en enda lösning som möjliggör återanvändning av innehåll och samarbete mellan experter har visat sig vara det mest kostnadseffektiva sättet att framställa högklassig dokumentation.

Större leveranshastighet

Strukturering av innehåll till moduler med en källa som är återanvändbara mellan dokument ökar dokumentationsproduktionens hastighet avsevärt.

Förbättrad kvalitet

Samarbete under produktens hela livscykel säkerställer att innehållet är korrekt och granskat av experter. Olika versioner kan enkelt jämföras och hanteras.

Förbättrad kundtillfredställelse

Det producerade innehållet är högklassigt och tillgängligt i ett enda ställe. Begäranden om ändringar och anpassningar hanteras snabbt och kostnadseffektivt.

ANVÄND DOX I ALLT DAGLIGT ARBETE

Dokumentations-specialist

Använd DoX för att utforma, skriva, publicera och hantera strukturerat innehåll i alla IOMS-faser (Installation, Operation, Maintenance and Service) för PLM. Återanvänd och publicera innehåll i många format. Se en demo. Se en demo.

Product-/PDM
-Chef

Spåra, styr, skriv, kommentera och godkänn olika IOMS-dokument Se en demo.

Produkt-/service
-designers

Skapa innehåll, granska och godkänn IOMS-dokument. Se en demo.

After Sales-Shief

Säkerställ kundtillfredställelse, effektiva arbetsprocesser och en smidig service genom att ha all IOMS-dokumentation på ett ställe. Se en demo.

Översättare

Skapa olika språkversioner modul för modul och undvik enformigt manuellt arbete. Se en demo.

Utbildnings-specialist

Skapa utbildningsmaterial i samarbete med experter som t.ex. produkt- och serviceutformare. Näytä demo.

 

EN HÖGKLASSIG OCH KOSTNADSEFFEKTIV LÖSNING FÖR FÖRETAG

DoX strävar efter att erbjuda kunder en produkt som levererar en högre avkastning och lägre ägandekostnad än någon annan produkt på marknaden.

fenten_dox_cms_s_icon_200

€129
PER MÅNAD
+€59
/ användate / månad
Tillägg
DOX DMS
Dokumenthanteringssystem
€19
/ användare / månad
Implementering och användarutbildning
€1,990 engångsavgift
• Versionshantering och -jämförelse
• Publicering i olika format
• Publicering i flera kanaler
• Layoutredigering och -hantering
• Tillägg tillgängliga

fenten_dox_cms_l_icon_200

€239
PER MÅNAD
+€89
/ användare / månad
Tillägg
DOX DMS
Dokumenthanteringssystem
€19
/ användare / månad
Implementering och användarutbildning
€1,990 engångsavgift
Allt som ingår i DoX CMS S samt:
• Online-granskning
• Översättningshantering
• Schemaläggning av arbete
• Arbetsflödeshantering
• Förbättrad säkerhet
• Tillgänglig på plats
• PDM-/PLM-/ERP-anslutning
• Hantering av ämnesträd
• Tillägg tillgängliga