dox_icon_128

DOX CMS:n avulla hallitset teknistä dokumentaatiota ja tuotat sisältöä helposti

DoX™ on alan kehittynein verkkopohjainen LW DITA-sisällönhallintajärjestelmä teknisen dokumentaation laatimiseen, julkaisemiseen ja hallintaan tuotteen elinkaaren joka vaiheessa.

 

Varaa aika ilmaiseen demoon

dox_icon_128

TEKNINEN DOKUMENTAATIO JA SISÄLLÖNHALLINTA HELPOSTI

DoX™ CMS on alan kehittynein verkkopohjainen LW DITA-sisällönhallintajärjestelmä teknisen dokumentaation laatimiseen, julkaisemiseen ja hallintaan tuotteen elinkaaren joka vaiheessa.

dox_icon_128

TEKNINEN DOKUMENTAATIO JA SISÄLLÖNHALLINTA HELPOSTI

DoX™ CMS on alan kehittynein verkkopohjainen LW DITA-sisällönhallintajärjestelmä teknisen dokumentaation laatimiseen, julkaisemiseen ja hallintaan tuotteen elinkaaren joka vaiheessa.

TEKNINEN DOKUMENTAATIO JA SISÄLLÖNHALLINTA HELPOSTI

DoX™ CMS on alan kehittynein verkkopohjainen LW DITA-sisällönhallintajärjestelmä teknisen dokumentaation laatimiseen, julkaisemiseen ja hallintaan yhteistyössä tuotteen elinkaaren joka vaiheessa.

Arvo

Todistetusti tehokkain järjestelmä laadukkaan dokumentaation tuottamiseen.

Tehokkuus

Modulaarisuus ja yksilähteistäminen helpottavat ja nopeuttavat dokumentoinnin tuottamista ja päivittämistä.

Laatu

DoX parantaa yhteistyötä tuotteen elinkaaren joka vaiheessa ja siten takaa, että dokumentaation sisältö on tarkistettu ja hyväksytty.

Tyytyväisyys

Muutokset ja mukautukset voidaan käsitellä nopeasti ja tehokkaasti samassa järjestelmässä, mikä vapauttaa lisää aikaa asiakastyöhön.

MODULAARINEN KIRJOITUSTAPA NOPEUTTAA SISÄLLÖNTUOTANTOA

Nykyään yrityksillä on paljon sisällöltään monipuolista dokumentaatiota, jota pitää kopioida eri osastoihin ja eri tarkoituksiin. DoXin tehokkailla työnkuluilla olemassa olevaa sisältöä voi käyttää uudelleen yhdestä lähteestä ja sisältöä voi julkaista reaaliaikaisesti monissa formaateissa eri laitteisiin.

KIRJOITA JA TARKISTA MILLOIN VAIN, MISSÄ VAIN

DoXilla on helppo tarkistaa ja laatia dokumenttien sisältöä. Kirjoittajat, tarkistajat ja kääntäjät voivat muokata ja tarkistaa sisältöä yhteistyössä, lisätä muistiinpanoja ja päivittää sisältöä DoXin helppokäyttöisen käyttöliittymän kautta. DoX toimii selaimessa, joten se ei ole sidoksissa mihinkään järjestelmään tai sijaintiin. Sitä voi käyttää intranetin tai internetin kautta millä tahansa tietokoneella, milloin vain ja missä vain.

DoX CMS - kaavio

Miksi DoX CMS on ainutlaatuinen?

Modulaarinen dokumentointi

Vie, tuo ja käytä sisältöä uudelleen moduuli moduulilta DITA-formaatissa yhteistyössä kaikkien osapuolten kanssa ja tuotteen elinkaaren kaikissa vaiheissa.

VERKKOPOHJAINEN SAAS-PALVELU

DoX on SaaS-palveluna saatavana oleva verkkopohjainen dokumentointiratkaisu, joka ei vaadi asennuksia.

Yhteistyö

DoX mahdollistaa käyttäjien välisen yhteistyön dokumentoinnin kaikilla osa-alueilla läpi tuotteen elinkaaren.

Kaikki samassa paketissa

DoX CMS sisältää kaikki työkalut, joita tarvitaan dokumenttien laatimiseen ja julkaisemiseen.

DoX CMS sisältää kaksi moduulia: sisällönhallintajärjestelmän (CMS) ja dokumenttien hallintajärjestelmän (DMS).

DoX CMS sisältää täydellisen työkaluvalikoiman automatisoituun modulaariseen sisällöntuotantoon, dokumenttien uudelleenkäyttöön, muokkaukseen, laaduntarkistukseen ja kääntämiseen.

DITA-TUKI

LW DITA on helppo ratkaisu yrityksille, jotka eivät tarvitse täydellistä DITA-arkkitehtuuria. DoX antaa vahvat lähtökohdat DITA-arkkitehtuurin hyödyntämiseen, ja sitä on helppo päivittää tarpeen mukaan.

Sisältöä osaluetteloista

Yksittäisten dokumenttien ja käyttöohjeiden luominen osaluetteloista (BOM) onnistuu helposti ja nopeasti yhdistämällä PDM/PLM-järjestelmä DoXiin.

Versionhallinta

Sisällön vertailu, tarkistus ja hyväksyminen on olennaisen tärkeää. DoXilla voidaan hyväksyä eri versiot ja koota muutokset yhteen sekunneissa, mikä tekee versioiden hallinnasta helppoa.

Liitteet

DoX Attachments on tehokas, aikaa säästävä ominaisuus, jolla voi tuoda dokumentteja, kuvia  ja muuta olemassa olevaa sisältöä uusiin julkaisuihin.

Tekstieditori

DoXin intuitiivisen ja tehokkaan sisäänrakennetun tekstieditorin tärkein tehtävä on sisällöntuotannon yksinkertaistaminen. Tekstinkäsittelyohjelmista tutut työkalut sisältävä WYSIWYG-editori on nopea, luotettava ja helppokäyttöinen.

Adobe FrameMaker integraatio

DoX CMS 6.0 on integroitu AdobeFramerMaker ohjelmistoon. Integraatio yhdistää molempien tuotteiden parhaat puolet mahdollistamalla XML-/DITA-sisällön kirjoittamisen ja julkaisemisen Adobe FrameMakerissa hyödyntäen DoX CMS:n kehittyneitä ominaisuuksia.

Helpottaa kääntämistä

Käännösprosessin automatisointi eliminoi toistuvat manuaaliset vaiheet, lisää yhteistyötä ja tehostaa prosessia.

Tyylieditori

Tyylieditorilla voit suunnitella itse julkaisujesi ulkoasun, ilman ohjelmointitaitoja tai kalliita asiantuntijapalveluita. Voit myös käyttää omaa valmista CSS-tyyliäsi.

Julkaise dokumentit asiakkaallesi DoXin dokumenttien hallintajärjestelmällä (DMS). DoX DMS sisältää kaikki dokumenttien hallintatyökalut, kuten versionhallinnan, tiedostohistorian, metadatan, työnkulut, haun ja paljon muuta. Lisäksi DoX DMS auttaa yrityksiä löytämään, jakamaan ja suojaamaan dokumentteja ja informaatiota.

Työnkulut

Työnkulkujen sekä kirjoittajien, muokkaajien ja yhteistyökumppaneiden osuuksien hallinta tekee sisällöntuotannosta sujuvaa. DoXin helppokäyttöiset työnkulun hallintatyökalut ovat arvokas osa dokumentointiprosessien hallintaa.

Kirjoittaminen

Kirjoittajien, tarkistajien ja kääntäjien välinen yhteistyö takaa sen, että sisältö käydään läpi riittävän monta kertaa ennen julkaisua.

Julkaiseminen

DoX helpottaa luomista, muokkaamista ja julkaisemista. Sivun asettelun kaltaiset tehokkaat julkaisutyökalut yksinkertaistavat prosessia.

Kieliasun tarkistus

Hyvä ja tarkoituksenmukainen kieliasu on teknisissä dokumenteissa olennaisen tärkeää. DoXin kielenvalintatyökalu kattaa kaikki kielet englannista kiinaan ja tuotettu sisältö on mahdollista tarkistaa ASD-STE100-standardin mukaisesti.

Aihepuu

Julkaisun hierarkkisen rakenteen esittäminen aihepuussa antaa selkeän kuvan sen rakenteesta. DoXissa voi luoda monta erilaista aihepuuta, minkä jälkeen niitä voi hallita ja käyttää monessa julkaisussa samoista lähdetiedoista.

 

Haluatko tuottaa teknistä dokumentaatiota tehokkaammin ja säästää kustannuksissa?

 

Varaa aika demolle

ET OLE VAIN KIRJOITTAJA – OLET SISÄLLÖNHALLINNAN SANKARI

Todellinen sankari ei ole se, joka tekee paljon töitä, vaan se, joka tekee töitä fiksusti. DoX tuo ulottuvillesi modulaarisen, rakenteisen dokumentoinnin ja julkaisemisen, jolla tuotat sisältöä nopeasti, tarkasti ja tehokkaasti.

DoX kattaa kaikki tarpeet, joita asennus-, käyttö-, huolto- ja tukidokumentaatioon liittyy.

Rakenteinen dokumentointi

DoX kattaa kaikki IOMS-tarpeet helppoa verkkopohjaista sisällöntuotantoa ja julkaisua varten. Sisältö on rakenteistettu monikäyttöisiksi XML-moduuleiksi, joissa on DITA-tuki.

Käännökset

DoX tukee monikielisiä versioita sekä moduulien vientiä ja tuontia, mikä tekee kääntämisestä nopeaa ja kustannustehokasta.

Opetusmateriaali

Yhteistyö tuotteen elinkaaren eri vaiheiden välillä mahdollistaa sen, että alan asiantuntijoiden, kuten suunnittelijoiden ja tuotepäälliköiden, on helppo osallistua opetusmateriaalin tuottamiseen.

Varaosien hallinta

DoXin voi integroida varaosien hallintajärjestelmiin, ja dokumentteihin voi sisällyttää suoria linkkejä varaosiin. Dokumentaation sisältöä voi käyttää uudelleen varaosien hallinnassa ja päinvastoin.

Kustannussäästöt

Dokumentoinnin tuottaminen yhdessä ratkaisussa, joka mahdollistaa sisällön uudelleenkäytön ja asiantuntijoiden välisen yhteistyön, on todistetusti kustannustehokkain tapa tuottaa korkealaatuista dokumentaatiota.

NOPEUTTAA DOKUMENTOINTIPROSESSIA

Sisällön rakenteistaminen yksilähteisiksi, dokumenttien kesken käytettäviksi moduuleiksi nopeuttaa dokumentaation tuotantoprosessia huomattavasti.

PARANTAA LAATUA

Yhteistyö läpi tuotteen elinkaaren varmistaa sisällön oikeellisuuden ja asiantuntijoiden hyväksynnän. Eri versioita on helppo hallita ja verrata toisiinsa.

PARANTAA ASIAKASTYYTYVÄISYYTTÄ

Tuotettu sisältö on laadukasta ja saatavilla yhdestä paikasta. Muutos- ja mukautuspyynnöt voidaan käsitellä nopeasti ja kustannustehokkaasti.

HYÖDYNNÄ DoXIA PÄIVITTÄISESSÄ TYÖSSÄSI

Dokumentaation asiantuntija

Suunnittele, kirjoita, julkaise ja hallitse DoXilla rakenteistettua sisältöä tuotteen asennus-, käyttö-, huolto- ja tukidokumentaatiota varten. Käytä sisältöä uudelleen ja julkaise sitä eri formaateissa. Näytä demo.

Tuotepäällikkö

Jäljitä, ohjaa, kirjoita, kommentoi ja hyväksy asennus-, käyttö-, huolto- ja tukidokumentteja. Näytä demo.

Tuote- tai palvelusuunnittelija

Laadi sisältöä, tarkista ja hyväksy asennus-, käyttö-, huolto- ja tukidokumentteja. Näytä demo.

Jälkimarkkinointi-päällikkö

Varmista asiakastyytyväisyys, toiminnan tehokkuus ja palvelun sujuvuus säilyttämällä kaikki asennus-, käyttö-, huolto- ja tukidokumentit samassa paikassa. Näytä demo.

Kääntäjä

Luo eri kieliversioita moduuli moduulilta ja eliminoi toistuvat manuaaliset vaiheet. Näytä demo.

Kouluttaja

Laadi koulutusmateriaalia yhteistyössä alan asiantuntijoiden, kuten tuote- ja palvelusuunnittelijoiden, kanssa. Näytä demo.

 

LAADUKAS JA KUSTANNUSTEHOKAS KOKONAISRATKAISU DOKUMENTOINNIN TARPEISIIN

DoX sitoutuu antamaan sijoitukselle markkinoiden parhaan tuoton ja alimmat kokonaiskustannukset.

fenten_dox_cms_s_icon_200

129 €
KUUKAUDESSA
+59 €
/ käyttäjä / kuukausi
Lisäosa
DOX DMS
Dokumenttien hallintajärjestelmä
19 €
/ käyttäjä / kuukausi
Käyttöönotto & koulutus
1990 € kertamaksu
• Versioiden hallinta ja vertailu
• Julkaisu eri formaateissa
• Monikanavajulkaisu
• Ulkoasun muokkaus ja hallinta
• Saatavilla lisäosia

fenten_dox_cms_l_icon_200

239 €
KUUKAUDESSA
+89 €
/ käyttäjä / kuukausi
Lisäosa
DOX DMS
Dokumenttien hallintajärjestelmä
19 €
/ käyttäjä / kuukausi
Käyttöönotto ja käyttäjäkoulutus
1990 € kertamaksu
Kaikki DoX CMS S:n ominaisuudet, minkä lisäksi:
• Online-tarkistus
• Töiden aikataulutus
• Käännösten hallinta
• Työnkulkujen hallinta
• Saatavilla tehostettu suojaus
• Saatavilla omilla palvelimilla
• Saatavilla PDM-/PLM-/ERP-integraatio
• Aihepuiden hallinta
• Lisäosia saatavilla