Valittujen työkalujen vaikutus kirjoittajiin

Tämä on puolifilosofinen pohdinta koskien työkalujen roolia osana työn tekijöiden suhdetta työhönsä, sen tuloksiin ja itseensä sen tekijöinä. Koska toimitamme kirjoittamisen työkaluja kuten rakenteisen kirjoittamisen järjestelmää DoX CMS, on esitettämäni näkökulma tämän eturistiriidan värittämä. Ensisijaisesti tämä … Read More

CSS-muuttujat ja laskelmat dokumentaation tukena

Aiempi DocRaptor-julkaisuputken päivitys DoX CMS:ssä mahdollisti CSS-muuttujien ja laskelmien käyttämisen myös sitä kautta kasatuissa PDF-julkaisuissa. Muut näiden tyylitiedostojen toimintojen kanssa yhteensopivat julkaisumuodot ovat oletuskasaajalla tehdyt PDF:t, ja verkkojulkaisut eli HTML ja WebHelp. Tämän päivityksen vuoksi on … Read More

Monikielisten julkaisujen kasaaminen

DoX CMS siirtyi versioon 8.5, ja se toi mukanaan toiminnon, joka antaa julkaista usean kielen sisällöt yhtenä julkaisuna. Käy tässä artikkelissa läpi huomioita koskien tämän toiminnon käyttöönottoa. Toistaiseksi tämä toiminto sallii vain PDF-julkaisut joko oletuskasaajan tai … Read More

Attribuuttien käyttäminen tyylitiedostoissa

Tyylitiedostojen valitsijat voi kytkeä mihin tahansa sisällön tunnisteisiin. Useimmiten tähän käytetään ID-arvoja tai luokkia kuten .dita-title. Myös muut attribuuttiarvot kuitenkin soveltuvat tähän. Koska DoX CMS:n elementtiluokat ja tagit on toteutettu elementtien attribuutteina, niitä koskevat ohjeet ovat … Read More

Yleisluontoisten toimintojen soveltamisen edut

Muistan venäläisen luennoitsijan vitsin yliopiston kansainvälisen kommunikaation kurssilta: ’Suomessa kaikki toimii, mutta mitään ei saa tehtyä. Venäjällä mikään ei toimi, mutta mikä vain on tehtävissä.’ Tällainen tasapainottelu valmiuden ja sovellettavuuden välillä pätee myös muissa asiayhteyksissä, ja … Read More

WebHelp-pohjan sovittaminen mobiilikäyttöön

DoX CMS antaa julkaista verkkosisältöjä myös WebHelp-formaatissa, jossa HTML-julkaisu asetetaan valmiiksi määritettyjen kehyksien sisään. Olen aiemmin kertonut, kuinka kyseisen kehyksen ulkoasua voi säätää täällä. Tässä yhteydessä käyn puolestaan läpi seikkoja, jotka on syytä huomioida kehyksen ulkoasun … Read More

Sisäinen dokumentaatio DoX:issa ja DoX:ista

Aiemmin kävin läpi keinoja selvittää, kuinka edeltäjäsi käyttivät DoX CMS:ää, jos he eivät jättäneet jälkeensä sisäistä dokumentaatiota aiheesta. Kuten korostin kyseisessä artikkelissa, sisäinen dokumentaatio koskien oikeita käyttötapoja on erittäin tärkeää. Tämä pitää paikkansa kaikkien rakenteisten dokumentointijärjestelmien … Read More

Vierailuluentoja Vaasassa ja Tampereella

DoX Systemsin yhteistyö teknisen viestintää Suomessa opettavien tahojen kanssa jatkuu. Kirjoitin aiemmin yhteistyön aloittamisesta Vaasan yliopiston kanssa. Tänä syksynä vastaavaa yhteistyötä on laajennettu myös Tampereen yliopiston teknisen kommunikaation maisteriohjelmaan. Vaasan yliopisto Kerroin Vaasan yliopistolla kokemuksistani teknisenä … Read More

WebHelp-pohjan mukauttaminen

Yksi DoX CMS:n julkaisumuodoista on WebHelp. Tällaiset julkaisut ovat HTML-julkaisuja, jotka on asetettu yhden otsikkosisällön kerrallaan esittävään ja sisällysluettelon näkyvissä pitävään kehykseen. Alkuperäinen kehys rakennettiin omaan käyttöömme. Tästä syystä monia seikkoja on syytä muuttaa tyylitiedostojen avulla, … Read More