Julkaisukohtaiset tyylisovitukset

DoX CMS:n versio 8.7 lisäsi julkaisuihin niiden julkaisupohjien revisionumeroiden tunnistearvot. Kävin edellisessä artikkelissa läpi yksityiskohtia version 8.7 mukanaan tuomiin eroihin näkymien suodatuksessa. Tällä kertaa esittelen keinoja käyttää näitä lisätunnisteita julkaisujen sisällön ja ulkoasun hallinnoimiseen. Yleisellä tasolla … Read More

Parhaat tavat käyttää tallennettuja suodattimia

DoX CMS:n uusi versio 8.7 laajensi merkittävästi näkymien hallintaan tarkoitettujen suodattimien käytettävyyttä. Nyt niiden avulla voi tuottaa vakionäkymiä tai työtiloja, jotka pysyvät käytössä suodattimen vaihtamiseen saakka ja sallivat sisältöjen uudelleenjärjestelyn valikoissa, joiden sisällöt soveltuvat siihen. Käyn … Read More

Haastattelu ja ajatuksia tekoälystä

Tässä vaiheessa kukaan ei ole välttynyt kuulemasta kyllästymiseen tai pakahtumiseen asti uusista tekoälyteknologioista. Tästä huolimatta useimmille ei välttämättä edelleenkään ole selvää, mitä ne oikeasti tekevät tai mitä niillä voi tehdä. Dokumentaation kenttä on monen näistä mahdollisuuksista … Read More

Ominaisuuksia tyylitiedostoilla: esikatselutyyli ja mukautuvat otsikot

Tyylitiedostot eivät ole pelkkä lopullisten julkaisujen sisällön asettelun keino. Voit halutessasi käyttää esivedoksiin ja katselmointiin erillisiä tyylejä, jotka korostavat tässä vaiheessa merkityksellisiä seikkoja. Lisäksi asettelun ei tarvitse rajoittua mukana olevan sisällön esitystapaan, vaan voit piilottaa tiettyjä … Read More

Järjestelmien käyttöönotto

Tuemme käyttäjiä halki järjestelmiemme koko käyttöönottoprosessin. Varmistamme yhdessä kanssanne, että parhaat toimintatavat tulevat heti tutuiksi, vaikka esimerkiksi rakenteinen kirjoittaminen olisi täysin uutta teille. Tarvittaessa olemme aina saatavilla antamaan lisätukea. Kerron alla, mistä vaiheista järjestelmiemme käyttöönotto käytännössä … Read More

Valittujen työkalujen vaikutus kirjoittajiin

Tämä on puolifilosofinen pohdinta koskien työkalujen roolia osana työn tekijöiden suhdetta työhönsä, sen tuloksiin ja itseensä sen tekijöinä. Koska toimitamme kirjoittamisen työkaluja kuten rakenteisen kirjoittamisen järjestelmää DoX CMS, on esitettämäni näkökulma tämän eturistiriidan värittämä. Ensisijaisesti tämä … Read More

CSS-muuttujat ja laskelmat dokumentaation tukena

Aiempi DocRaptor-julkaisuputken päivitys DoX CMS:ssä mahdollisti CSS-muuttujien ja laskelmien käyttämisen myös sitä kautta kasatuissa PDF-julkaisuissa. Muut näiden tyylitiedostojen toimintojen kanssa yhteensopivat julkaisumuodot ovat oletuskasaajalla tehdyt PDF:t, ja verkkojulkaisut eli HTML ja WebHelp. Tämän päivityksen vuoksi on … Read More

Monikielisten julkaisujen kasaaminen

DoX CMS siirtyi versioon 8.5, ja se toi mukanaan toiminnon, joka antaa julkaista usean kielen sisällöt yhtenä julkaisuna. Käy tässä artikkelissa läpi huomioita koskien tämän toiminnon käyttöönottoa. Toistaiseksi tämä toiminto sallii vain PDF-julkaisut joko oletuskasaajan tai … Read More

Attribuuttien käyttäminen tyylitiedostoissa

Tyylitiedostojen valitsijat voi kytkeä mihin tahansa sisällön tunnisteisiin. Useimmiten tähän käytetään ID-arvoja tai luokkia kuten .dita-title. Myös muut attribuuttiarvot kuitenkin soveltuvat tähän. Koska DoX CMS:n elementtiluokat ja tagit on toteutettu elementtien attribuutteina, niitä koskevat ohjeet ovat … Read More