Valittujen työkalujen vaikutus kirjoittajiin

Tämä on puolifilosofinen pohdinta koskien työkalujen roolia osana työn tekijöiden suhdetta työhönsä, sen tuloksiin ja itseensä sen tekijöinä. Koska toimitamme kirjoittamisen työkaluja kuten rakenteisen kirjoittamisen järjestelmää DoX CMS, on esitettämäni näkökulma tämän eturistiriidan värittämä. Ensisijaisesti tämä … Read More