Uuden käyttäjän vanhassa ympäristössä tarkistuslista

Törmään hieman liian usein tilanteisiin, missä ainoa sisäinen kirjoittaja on vaihdettu toiseen ja uusille kirjoittajille ei ole jätetty lainkaan sisäistä dokumentaatiota DoX CMS:n käytön tueksi. Pitäkää yllä sisäisiä käyttöoppaita. Kukaan ei halua joutua kyseiseen tilanteeseen. Syynä … Read More

Tageihin sidotut tyylit

Näissä artikkeleissa on ajoittain viitattu mahdollisuuteen, että tyylitiedostoissa määritetään sääntöjä elementeille, joihin on käytetty tiettyjä tageja. Yleensä ottaen emme suosittele tällaisten sääntöjen käyttämistä. Tässä artikkelissa kuitenkin käydään läpi joitakin tapoja, joilla tagikohtaiset säännöt tyylitiedostoissa voivat tuoda … Read More