Rakenteisen Dokumentoinnin Käyttöönoton Perusteet Osa 4: Julkaisujen Kasaaminen

Rakenteisen dokumentoinnin määrittävä tekijä on sisällön jakaminen itsenäisesti hallinnoituihin moduuleihin. Tällainen paloitteleminen tarkoittaa, että julkaisuvaiheessa sisällöt täytyy kasata yhdeksi kokonaisuudeksi. Tämä artikkeli käy läpi seikkoja, jotka tulee huomioda julkaisun kasaamisvaiheessa. Huomionarvoisia seikkoja liittyen julkaisujen kasaamiseen rakenteisen … Read More

Rakenteisen Dokumentoinnin Käyttöönoton Perusteet Osa 3: Revisiointi ja Työnkierto

Varsinaisen sisällön muokkaamisen lisäksi rakenteinen dokumentointi kattaa myös muita järjestelmiä, joita se tukee ainakin paremmin kuin suora tekstinmuokkaus. Esimerkiksi sisällön revisiointi eli sen jakaminen erikseen hallinnoitaviin muutosversioihin on helpompaa, kun sisältö koostuu alkujaan itsenäisesti hallinnoiduista moduuleista. … Read More

Rakenteisen Dokumentoinnin Käyttöönoton Perusteet Osa 2: Täydennetty Sisältö

Koska rakenteisen dokumentoinnin sisältöjä on tarkoitus hyödyntää useammassa julkaisussa, ei yksittäisille sisällöille kannata antaa dokumenttikohtaisia tunnisteita kuten ’taulukko 1’. Sama taulukko voi olla täysin eri kohdassa toista julkaisua ja siksi vaatia täysin eri (numero)tunnistetta. Tästä syystä … Read More

Rakenteisen Dokumentoinnin Käyttöönoton Perusteet Osa 1: Erot Pohjamateriaalissa

Tämä lyhyt artikkelisarja on tarkoitettu heille, jotka harkitsevat siirtymistä rakenteiseen dokumentointiin. Tämä ensimmäinen osa käsittelee eroja suoraan tekstinkäsittelyohjelmiston kautta muotoillun pohjamateriaalin ja rakenteiseen muotoon kirjoitetun pohjamateriaalin välillä. Jos molempien odottaa toimivan samalla tavoin, on vaikeaa saada … Read More