DoX CMS WebDav ja oXygen Integroinnin Keinot

2021 ensimmäinen iso päivitys lisäsi DoX CMS:ään WebDav-pohjaisen mahdollisuuden työstää sisältöjä ulkoisilla editoreilla. Verkkolevylle kirjautumisen ohjeet löytyvät käyttöoppaasta. DoX CMS kuitenkin sisältää myös monia ominaisuuksia kuten muuttujat, tagit ja elementtiluokat, joille ei ole sisäänrakennettua ulkoista tukea. … Read More

VAD yhdistää manuaalin osaksi tuotteen virtuaali- tai 3D-mallia

DoX VAD-järjestelmällä luotujen käyttöohjeiden tieto on sähköisessä muodossa ja visuaalisesti esitettynä helposti saavutettavaa, ajantasaista sekä helposti hahmotettavaa. Kuvittele tilanne, että olet hakkuutyömaalla keskellä Kainuun korpea ja kriittisellä hetkellä käyttämäsi metsätyökoneen hakkuupää vioittuu. Työ on saatava määrätyssä … Read More