Asiakasdokumentaatiossa on kyse informaation siirtämisestä

Asiakasdokumentaation (esim. käyttö- ja huolto-ohjeet) tarkoitus on siirtää tuotteen valmistajalla olevaa informaatiota tuotteen parissa työkentelevälle henkilölle. Dokumentaatio on onnistunut kun dokumentaation käyttäjä saa tarvitsemansa informaation käyttöönsä itselleen ymmärrettävässä muodossa, juuri silloin kun sitä tarvitsee. Tätä me … Read More

Teemme manuaaleista mahtavia

Ohjeet osoittavat tarpeellisuutensa vasta, kun mikään muu ei auta. Harva lukee manuaaleja, paitsi VerkkokauppaComin Markku, etukäteen. Kun tilanne on päällä alkaa kadonneen manuaalin metsästys. Usein se löytyy sieltä Graalin maljan vierestä pölyttymästä. Kuten muidenkin tuntemattomien teoksien … Read More

DoX CMS + VAD

DoX CMS järjestelmällä tuotettua informaatiota voidaan VAD:in avulla liittää lähes mihin tahansa visuaaliseen kuvaan, malliin tai esitykseen, kuten mm. osaksi laajennettua todellisuutta, virtuaalitodellisuutta tai 3D-mallia. Näin saadaan aikaan ohjeet jonka sisältö vaihtuu riippuen siitä mitä kohdetta … Read More

VAD – Visual Augmented Documentation

VAD – Visual Augmented Documentation DoX CMS -järjestelmällä tuotetaan, muokataan, hallinnoidaan ja jaetaan tuotteeseen sekä yritykseen liittyvää informaatiota. Tämä informaatio on tallennettu DoX CMS -järjestelmään helposti hallittavina tekstikappaleina. Nämä tekstikappaleet on merkitty tageilla eli avaintermeillä- ja … Read More