Teetkö dokumentteja? Käytätkö niissä toistuvaa sisältöä? Haluatko tehdä niitä tehokkaammin? Me autamme!

DoX Systemsin dokumentointijärjestelmillä tuotat dokumenttisi tehokkaasti ja parannat asiakaskokemusta.

DoX Systemsin dokumentointijärjestelmä

DoX CMS

DoX CMS (DoX Content Management System) on helppokäyttöinen, moderni ja täysin selainpohjainen pilvipalveluna toimitettava CMS-järjestelmä teknisen dokumentaation tuottamiseen. DoX:lla pystyt käyttämään tehokkaasti samaa lähdeaineistoa, hallitsemaan tuottavasti isoja tietomassoja ja koostamaan nopeasti erilaisia kokonaisuuksia. Säästät siis aikaa ja vaivaa dokumentoinnin kaikissa vaiheissa.

Arvo

Kustannus­tehokkaat ja modernit järjestelmät dokumentaation ja varaosa­liike­toiminnan tarpeisiin.

Tehok­kuus

Automaatio ja datan uudelleen­käyttö parantavat tuottavuutta ja tehokkuutta.

Laatu

Laadukkaat järjestelmät mahdollistavat laadukkaan dokumentaation.

Tyyty­väisyys

Laadukas, aina ajan tasalla oleva dokumentaatio, parantaa asiakas­tyytyväisyyttä ja kasvattaa myyntiä.

Haluatko tuottaa teknistä dokumentaatiota tehokkaammin ja säästää kustannuksissa?

They trust us