Sähköinen varaosakauppa kasvaa vauhdilla

Sähköinen varaosakauppa kasvaa vauhdilla

Digitalisaatio etenee vauhdilla. Painettujen julkaisu määrävähenee jatkuvasti. Paperiton toimisto alkaa viimein olla arkipäivää. Julkaisu- ja jakelutoiminta on siirtynyt yhä enemmän internettiin. Samaan aikaan verkkokauppa kasvaa vauhdilla.Vähitellen myös perinteinen teollisuus on löytänyt verkkokaupan ja internetin hyödyt julkaisu- jajakelutoiminnassa. Perinteiset laitevalmistajien paperiset varaosakirjat ovat yhä harvinaisempia. Yritykset ovat huomanneet internetin mahdollisuudet varaosaliiketoiminnassa.

Varaosaliiketoiminnan siirtämiseen verkkoon on lukuisia toteutustapoja. Vaihtoehtojen kenttää on hankala hahmottaa ja perehtyminen on työlästä. Usein hankkeeseen lähdetään hatarilla pohjatiedoilla. Siksi olemme kirjoittaneet oppaan varasaoliiketoiminnan siirtämisestä verkkoon. Opas on tarkoitettu kevyeksi johdannoksi varaosaliiketoiminnan verkkoon siirtoa suunnitteleville henkilöille. Ajatuksena on kuvata hankkeen tyypillinen sisältö ja nostaa esille keskeiset haasteet.

Lataa opas ilmaiseksi tästä.

Paavo Korhonen
paavo.korhonen@fenten.fi

Paavo työskentelee Fentenillä asiantuntijana DoX-järjestelmien parissa.

-->